Obednávkový systém - ESSO

jahody_smotana

umožňuje priame objednávanie stravy stravníkom.

Objednávať je možné pre dva druhy jedálnych lístkov:

  1. Jedálny lístok bez diéty
  2. Jedálny lístok s diétami

Pre jedálny lístok bez diéty sa objednáva na päť dní dopredu a na tri jedlá pre každý chod.                       

Pre jedálny lístok s diétou sa dá iba objednať jedlo pre danú diétu alebo odhlásiť sa z daného chodu.

 

Stravníci sa prihlasujú do systému pomocou RFID karty.

 

Pre Objednávkový systém – ESSO dodávame všetky potrebné zariadenia s montážou. RFID karta môže byť dodaná s vlastným logom.