Navrhneme Vám aj dodáme spolu so servisom kompletnú sieťovú infraštruktúru pre Vašu firmu. Komplexne od štrukturovanej kabeláže cez aktívne prvky, firewall-y, bezdrôtové prepojenia a servre.

Pripojíme Vás k Internetu, zabezpečíme webhosting, spolu s administráciou a potrebným servisom.

Naša ponuka v tejto oblasti je naozaj široká spája dodávky software a hardware špecifického pre tieto oblasti  informačných technológií. Začína u návrhu a dodávky štrukturovaných kabeláži, ktoré sú dnes štandardným prvkom administratívnych aj výrobných objektov firiem. Pracujeme s komponentami značiek KELine, Solarix, R&M a iných. Budujeme aj optické trasy pre prepojenie lokálnych sietí do väčších celkov alebo ich pripojenie do internetu optickými technológiami.

Aktívne prvky sieťovej infraštruktúry, teda ethernetové switche, routre, modemy, firewally, prvky bezdrôtových sietí, dodávame a inštalujeme od výrobcov Mikrotik, Cisco a ďalších.

Do tejto oblasti patrí aj naša ponuka dodávok a inštalácií digitálnych kamerových systémov na báze IP kamier od výrobcov AXIS, Vivotek a iných

Ponúkame aj technológie a služby pre telefonovanie prostredníctvom internetových protokolov VoIP.

Naši klienti môžu využívať naše cloud služby, zabezpečujeme prevádzku virtuálnych serverov, hlavne mailových a www služieb. Tiež VoIP SIP ústredne, zálohovanie do vzdialených úložísk, VPN koncentrátory.

Všetky projekty sú u nás individuálne prispôsobené požiadavkám a podmienkam zákazníkov s využitím vždy najmodernejších a cenovodostupných prvkov.