Výdajový systém - ESSO

torta

slúži na evidenciu výdaja stravy.

Po identifikácii stravníka pomocou RFID karty je obsluha informovaná, aký chod má stravník objednaný alebo či je stravník odhlásený.  Ak systém zistí, že karta je  odcudzená alebo je neznáma pre daný systém, oznámi to obsluhe.

 

Pre  Výdajový systém – ESSO dodávame všetky potrebné zariadenia s montážou. RFID karta môže byť dodaná s vlastným logom.