Komplexný informačný systém pre školské jedálne.

jedalen

 
Pre školské stravovacie zariadenia sme pod hlavičkou ESSO vyvinuli nasledujúce programy:
Stravovací systém pre školy – ESSO
Objednávkový systém- ESSO
Výdajový systém - ESSO
Vrátnik - ESSO

 

Tieto programy komplexne riešia problematiku školakých jedální. Zahŕňajú prácu od naskladnenia tovaru, cez prípravu jedla, výpočet energetických hodnôt, stravného limitu, predpisu stravného, nahrávanie úhrad, tlač šekov,výpočet preplatkov a nedoplatkov, evidenciu peňažného denníka.

 

Odľahčujú vedúcu jedálne od objednávania a odhlasovania stravníkov. Umožňujú stravníkom vybrať si jedlo podľa svojej chuti, a rodičom kontrolu, či jeho dieťa sa stravuje.